“Een gezinshuis is een kleinschalige vorm van hulp en zorg voor uithuisgeplaatste jongeren. Opvang in een gezin in een normale leefomgeving. De gezinshuisouders vormen de vaste basis en bieden professionele begeleiding.”

Wat is een gezinshuis?

Als het niet anders kan en een kind moet uit huis geplaats worden, dan willen wij er zijn. Direct en zonder bureaucratische poespas. Wij geloven namelijk in een zorgzame samenleving die reageert bij concrete en acute hulpvragen.

Jongeren kunnen in principe tot hun 21ste in de gezinsgroepen blijven wonen. De jongeren die bij ons wonen lopen sociaal en emotioneel achter in hun ontwikkeling door trauma of andere problematische gebeurtenissen. Zelfstandig wonen is vaak nog niet aan de orde, omdat de jongeren nog niet de vaardigheden bezitten om zich zelfstandig te redden in de maatschappij. 

Mocht een jongere wat meer zelfstandigheid willen, dan is er een mogelijkheid om in van onze 18+ woningen hieraan te werken. Deze mogelijkheid hebben wij zelf gerealiseerd in 2015 in een straal van 50 meter van onze eigen gezinsgroep, om de verbinding te behouden.

Gezinshuizen Marktveld & Hoogstraat

De overgang van onze gezinsgroep naar de andere gezinshuizen kenmerkt zich door twee begrippen: flexibiliteit en groepsdynamiek.

Ons gezin vormt de basis van alle gezinshuizen. Wij, Lucas en Mirjam, zijn altijd beschikbaar voor de jongeren die bij ons in huis wonen en op loopafstand beschikbaar voor de jongeren die in de andere huizen wonen. Wij vormen daardoor een constante factor voor de jongeren. Vertrouwde gezichten waarbij de jongeren altijd terecht kunnen met hun verhalen, vragen en problemen.

Onze gezinsgroep kenmerkt zich door een huiselijke sfeer, geborgenheid, respect, humor, duidelijkheid, voorspelbaarheid, structuur, professionaliteit en persoonlijke aandacht.

De gezinshuizen worden ondersteund door één inwonend professionele medewerker die een bijdrage levert aan een specifieke opvoeding en begeleiding in de gezinshuizen. Wij en de professionele medewerkers zorgen samen en afwisselend voor de jongeren. Daarmee ontstaat een dynamische leef- en werkomgeving waar op maat aangesloten kan worden bij de ondersteunings- en opvoedingsvraag van iedere jongere.

De biologische ouders spelen ook een belangrijke rol in de levens van de in huis-geplaatste jongeren. Daar waar mogelijk stimuleren wij de jongeren zoveel mogelijk contact te onderhouden met hun ouders.