“Wij zijn Lucas en Mirjam; de gezinshuisouders.

Wij hebben elkaar ontmoet in 1994 op AC de Vuurvogel. We zijn in 1996 getrouwd en hebben drie kinderen, Valentijn, Bibelot en Damiaan. De naam van onze gezinsgroep verwijst naar de kinderen, de eerste lettergrepen van hun naam vormt ValBiDam. Onze kinderen zijn ook allemaal werkzaam in de zorg.”

Lucas & Mirjam

Lucas (23-09-1969) is geboren en getogen in Haastrecht. Vanaf zijn tweede levensjaar wonend op hetzelfde adres, waar de gezinsgroep nu ook gevestigd is. Door vervangende dienstplicht in 1994, is hij terecht gekomen in de zorg. Lucas heeft binnen de zorg meerdere werkplekken gehad, met name binnen de gesloten en besloten zorg, in jeugdzorg, gehandicaptenzorg, forensische zorg en psychiatrie. Binnen de verschillende werkplekken heeft hij veel interne cursussen gevolgd, gericht op de zorg die daar geboden werd.

Mirjam (30-01-1972) is geboren en getogen in Den Haag, Scheveningen. Zij heeft na de havo, de opleiding SPH gevolgd en zo terecht gekomen in de zorg. Mirjam is begonnen binnen de Gemiva-SVG groep als persoonlijk begeleider op een activiteiten groep in 1996. Na vier jaar is zij daar coördinerend begeleidster geworden en in 2003 locatiemanager van een activiteitencentrum voor verstandelijk gehandicapten. In 2007 heeft zij de overstap gemaakt naar locatiemanager van een woon/werkboerderij voor lvg jongeren met gedragsproblemen.