“Respect en structuur zijn twee belangrijke kernwaarden binnen ValBiDam.”

Respect

Respect voor de ander is daarbij het sleutelwoord, voor de kinderen maar zeker ook voor de biologische ouders.  Daarnaast zijn wij communicatief een zeer open gezin. Wij weten alles van elkaar en hebben geen geheimen.  Er wordt met het kind gesproken in plaats van over het kind vergaderd.

De kinderen krijgen binnen het gezin veel vrijheden en eigen verantwoordelijkheid.  Laten ze zien dat ze (nog) niet met deze vrijheid en/of verantwoordelijkheid om kunnen gaan dan worden ze begrenst, maar dat is dus geheel afhankelijk van het kind zelf. Het kind leert om eigen keuzes te maken, na te denken over zijn keuzes en de consequenties ervan te dragen/ervaren. Wij geven de kinderen dus het vertrouwen in plaats dat ze het moeten verdienen. Door de kinderen veel positieve ervaringen op te laten doen, laten we hen zien dat zij zelf de regisseur zijn over hun eigen leven.

Structuur

Structuur zit binnen de gezinsgroep in Lucas en Mirjam, de gezinshuisouders die er altijd zijn. Lucas in de sturende rol met veel humor, Mirjam meer in de begeleidende rol.  Daarnaast spelen de  vaste medewerkers ook een grote rol. In de andere huizen maar ook in de gezinsgroep.

De activiteiten van de kinderen spelen een grote rol in de dagelijkse structuur. Afhankelijk van de trainingstijden van de sporten proberen we elke avond met elkaar aan tafel te zitten. Het avondeten is het moment dat er veel besproken wordt, ook onderling. Op zondag brunchen we altijd met elkaar aan tafel, met de kinderen die er dan zijn.

Wij hebben ook stagiaires binnen het gezinshuis, zij volgen een opleiding mbo – Maatschappelijke Zorg of hbo – Sociaal Pedagogisch Hulpverlener, Toegepaste Psychologie of Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. De stagiaires lopen op verschillende dagen stage en zij zijn een aanvulling op de dagelijkse begeleiding van de kinderen. Maak hier kennis met onze vaste medewerkers.