Hoogstraat 83

 In dit huis is ruimte voor drie jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 21 jaar. Bij de start was het de bedoeling om een LVB gezinshuis op te zetten. Inmiddels zijn er verschuivingen geweest en is er geen sprake meer van een specifiek LVB gezinshuis. We kijken wie waar het meest op zijn/haar plek zit in plaats van te kijken naar het IQ.

Gezinsgroep 2