Hoogstraat 83

 In dit huis is ruimte voor vier jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 21 jaar. Bij de start was het de bedoeling om een LVB gezinshuis op te zetten. Inmiddels zijn er verschuivingen geweest en is er geen sprake meer van een specifiek LVB gezinshuis. We kijken wie waar het meest op zijn/haar plek zit in plaats van te kijken naar het IQ.

Gezinsgroep 2

Samen met vier jongeren en twee lieve katten woon ik op Hoogstraat 83. Er wordt bij ons in huis veel gelachen en veel met elkaar gepraat. Ik vind het leuk om de jongeren te zien opgroeien. Doordat ik 24/7 aanwezig ben kan ik veiligheid en structuur bieden. Ik vind het belangrijk dat jongeren zichzelf kunnen zijn en op een respectvolle manier met elkaar omgaan.