“Een veilige gezinssituatie bieden waarin middels de nodige rust, structuur en begeleiding de ontwikkeling van de kinderen wordt gestimuleerd en waarin een kind zichzelf mag en kan zijn”

Alicia & Pascal, Hoogstraat 83

Mijn naam is Alicia (1997) en ik ben sinds 2015 werkzaam binnen gezinshuis ValBiDam. In 2015 begon ik hier in mijn examenjaar, van de opleiding Medewerker maatschappelijke zorg- persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen, als stagiaire. Wat ik zo leuk vind aan het werk binnen het gezinshuis is, dat ik naast de jongeren sta en niet boven hen. Doordat er geen roulerende begeleiding is, weten de kinderen op wie ze altijd terug kunnen vallen. Ze weten wat er van ze verwacht wordt en weten ook mijn rol daarin is. Het mooiste aan mijn werk vind ik de kinderen te zien groeien, ontwikkelen en dat ze door middel van onze begeleiding hun doelen kunnen bereiken.

Mijn naam is Pascal (1991) en ik ben sinds de zomer van 2019 in dienst bij gezinshuis ValBiDam. Na mijn opleiding Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg ben ik eerst 7 jaar werkzaam geweest binnen de gehandicaptenzorg, maar na het aanbod van Lucas en Mirjam ben ik hier mee gestopt. Wat ik leuk vind aan dit werk is om te zien hoe snel de kinderen zich ontwikkelen onder onze “vleugels” . Ook vind ik het mooi dat de kinderen meer vertrouwen krijgen in zichzelf.

Bart, Marktveld 21

Mijn naam is Bart (1995) en ben sinds april 2018 werkzaam binnen gezinshuis ValBiDam.

In september 2016 ben ik als stagiair begonnen bij gezinshuis ValBiDam. Ik had het erg naar mijn zin tijdens de stage en voelde mij helemaal op mijn plek. Ik was dan ook vaker dan alleen op mijn twee stagedagen te vinden in het gezinshuis. Toen aan het eind van mijn stageperiode mij werd gevraagd of ik hier wilde blijven als werknemer, hoefde ik er niet lang over na te denken! Nu werk ik met veel plezier binnen het gezinshuis. 

Dit werk spreekt mij aan omdat dit de jongeren/kinderen een betere kans geven om zich te ontwikkelen in de maatschappij in tegenstelling tot een instelling. Ook hebben de jongeren een ‘vast gezicht’ om op terug te kunnen vallen. Ik geniet ervan als ik aan de jongeren zie dat dingen lukken en ze daar zichtbaar trots op zijn.

Valentijn & Anouschka, Marktveld 23

Mijn naam is Valentijn (1997) en ik ben de oudste zoon van Lucas en Mirjam. Vanaf mijn 10de levensjaar ben ik betrokken bij het gezinshuis. Op mijn 18de ben ik verhuisd van mijn ouders huis naar het huis van Roos. Hier heb ik 3 jaar gewoond en ben vervolgens naar Bart zijn huis gegaan. Vanaf de zomer van 2019 woon ik samen en ondersteun ik mijn partner Anouschka. Samen runnen wij Marktveld 23.

Mijn naam is Anouschka (1999) en ik ben sinds de zomer van 2019 werkzaam bij ValBiDam. Ik heb de opleiding Maatschappelijk werk met uitgangsprofielen specifieken doelgroepen en agogisch medewerker gedaan. Wat ik leuk vind aan dit werk is om de groei van de kinderen te zien en te werken vanuit een gezinssituatie. Wat voor de kinderen een veilige en stabiele situatie creëert.

Anne-Fleur, Marktveld 27

Ik ben Anne-Fleur (1999) en ik ben in de zomer van 2020 komen wonen bij mijn zus Roos. Zij werkte toen nog bij ValBiDam op Marktveld 23. Ik vond het super leuk om van dichtbij mee te kunnen maken hoe het er aan toe gaat in een gezinshuis. In september 2020 zou ik de studie Social Work voltijd gaan volgen op het HBO.

Lucas en Mirjam gaven mij toen de kans om bij hen te komen werken als leerling. Ik heb toen mijn studie om laten zetten naar deeltijd en ben bij Anouschka en Valentijn komen wonen. Bij hen heb ik super veel geleerd over het werk als gezinshuisouder en de dagelijkse gang van zaken. In december (2020) kreeg ik de kans om in Marktveld 27 vier jongeren te begeleiden. Een mooie kans die ik zeker wilde grijpen. 

 De diversiteit maakt mijn werk leuk. Ze hebben allen hun eigen karakter en eigen rugzak. Dit maakt dat de begeleiding bij ieder kind anders is. Doordat ik als begeleider 24/7 aanwezig ben kan ik de jeugdigen een veilige omgeving en zekerheid bieden.