Klachtenregeling ValBiDam

Bij wie kan een kind/ouder terecht als hij/zij ontevreden is?

Een kind, diens ouder of voogd kan zijn ontevredenheid bespreken met;

  • De gezinshuisouders
  • Lucas en Mirjam Pinkse
  • De vertrouwenspersoon van het AKJ
  • Gezinshuis.com